csenderu

Ředitelské volno 2019
2019-04-23 20:31:01

Ve dnech 2. a  3.5.2019 mají žáci ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

olympiada nachodV pátek 22.6.2018 proběhl druhý ročník atletické olympiády v Náchodě.

Po loňském celkovém vítězství žáci naší školy opět řádili. Tentokráte obsadili druhé místo a vybojovali devět individuálních medailí.

Medaile nám předávala olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová a nadějný sprinter Dominik Záleský.

Díky děcka za nádherný sportovní zážitek. Sportu zdar, atletům zvlášť.

akademie logoAkademie se koná ve čtvrtek 21.6.2018 v Městském divadle v Jaroměři.

Lístky se budou prodávat i přímo v divadle před začátkem od 17,30 hodin.

 

datum den popis
2.4. po Velikonoční pondělí
3.+ 4.4. út,st zápis do 1.ročníků ZŠ 14 - 17,00 hod.zodp. Šponerová,
Holečková, Slezáková
6.4. 9.roč. exkurze Hvězdárna HK 2.- 6. vyuč.hod.ped.dozor TU
9.4. po pracovní a pedagogická porada 15,15 hod. účast povinná
11.4. st muzikálové představení Hrabě Monte Cristo 8.,9.roč.
9,00 hod. Jř. divadlo - 100,- Kč, ped.dozor TU
12.4. čt Den učitelů
13.4. Jř. zpravodaj - Andersenova noc-Křížová, úspěšní žáci-Kopecká
odevzdání srovnávacích testů
12.,13.,16.,17.4. 9.,5.roč. přijímací řízení - viz. rozpis - zodp. Bohatá
16.-26.4. po-čt schůzka předmětových komisí dle rozpisu
16.4. po Malá Boženka - program "Loutky" 50,- Kč, tělocvična,
10,00 hod.
6.roč. "Čas proměn" 1.hod. D, 2. hod. CH, 20, Kč-ped.dozor
vyučující
17.4. út vybíjená v Broumově 4.- 5.roč.
Škola nanečisto
18.4. st Preventivní program SEMIRAMIS 1.-3. hod. 6.B., 4.-6. hod.
6.C - dozor TU,
19.4. čt Mc Donald cup - fotbalový turnaj- zodp. Hamáčková, Stránská
9. roč. - beseda - Invaze - starosta města - 1.-2. hod. - 9. roč
4. roč.- Den Země - ekologický program v HK, ped. dozor TU
20.4. 5. roč.- Den Země - ekologický program v HK, ped. dozor TU
7. roč. Den Země - úklid města od 10,00 hod. ped. dozor
22.-27.4. ne-pá Anglie - Londýn - výjezd žáků, ped. dozor Kopecká
23.4. po Akademie - casting - 1.-2. vyuč.hod.- zodp. Holečková
25.4. st Akademie - schůzka organizačního týmu
7,10 hod. sborovna ZŠ
do 8,00 hod. odevzdat výkazy práce
do 12,00 hod. kontrola ZTK osobně u ZŘŠ
26.4. čt Perníkový festiválek - setkání sborů - Sboreček
27.4. ředitelské volno - pedagog. prac.výjezdní školení
Jánské lázně
30.4. po ředitelké volno
Výhled na květen 2018
1.,7.,8.5. út Státní svátek, ředitelské volno
3.5. Besídka pro maminky ŠD
14.5. po Pracovní porada
22.5. út Fotografování
24.5. čt Konzultační odpoledne

Uteklo to jako voda a po roce opět vyrážíme na školní výlet. V Jaroměři nastupujeme do vlaku směr Hradec Králové. Odtud se přesunujeme městskou dopravou do lanového a zábavního centra Stříbrný rybník. Nejprve se proškolíme v bezpečnosti a důkladném jištění při lezení a pak už hurá do výšky na stromy a lanové překážky. Některé jsou docela obtížné a prověří naši šikovnost a zdatnost. Hodně nás baví sjezd na lanovce. Kdo už zdolal překážky ve výšce, může si na pevné zemi zahrát ruské kuželky, minigolf, kroket, holandský billiard, stolní hokej, nebo si vyzkoušet deskové hlavolamy, lukostřelbu či biatlonovou laserovou střelnici. Po občerstvení vyrážíme lesem do Krňovic. Cesta rychle ubíhá až do doby, než trochu ztratíme směr a o něco si trasu prodloužíme.Odměnou za svižný několikakilometrový pochod nám je občerstvení v restauraci v Krňovicích. Bohužel nás už tlačí čas, a tak musíme pospíšit na vlakové nádraží do Třebechovic. Po závěrečném sprintu usedáme zmoženi do vlaku a šťastně se vracíme zpět do Jaroměře se slovy: konec dobrý, všechno dobré.

 

Datum konání: 3. - 4. 4. 2018 od 14 hodin do 17 hodin

Místo konání: budova 1. stupně „ Malá Boženka ‘‘, ulice Knappova

S sebou si zákonní zástupci přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte

Z rozhodnutí ředitele ZŠ budou přijati 72 žáci do 1. ročníku.

Na základě právních předpisů * může být počet přijatých žáků snížen.

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 3 třídy, každá s maximálním počtem 24 žáci.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na ZŠ B. Němcové

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.

b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií :

a) sourozenec ve škole

b) losováním

Zápis se bude skládat z formální a neformální části

1. formální část – písemné vyplnění žádosti k přijetí nebo k odkladu vzdělávání na ZŠ (možnost stažení tiskopisu na www.zsbn.cz)

K žádosti o odklad je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (např. pediatra).

2. neformální část pohádková cesta, která je ukončena motivačním rozhovorem pedagogického pracovníka s dítětem, orientačním posouzením školní připravenosti, dosažených znalostí a základních dovedností

* vyhláška č. 27/2016, §16 odst.9

datum den popis
1.5. út Státní svátek
2.5. st Pohár rozhlasu - atletická soutěž
3.5. čt Besídka ŠD pro maminky
7.5. po ředitelské volno
8.5. út Státní svátek
10.5. čt Mc Donald cup - 1.st. -zodp. Hamáčková, Stránská
1.-3. roč. Ekologický oborový den
11.5. 6.-9. roč. Historický oborový den
4.-5. roč. Sportovní den - zodp. Váňová, Stránská
9.-12.5. st-so Škola v přírodě - 2.C - Orlické hory
14.5. po Pracovní porada 15,15 hod.
Akademie - casting
15.5. út Jř. zpravodaj - Sboreček v Padrubicích
Leták Akademie
16.-25.5. st-pá Caorle - Itálie -3. A.+ B.
16.5. st Poznávání přírodnin - Náchod
17.5. čt Srovnávací prověrka 1. roč.
Projekt "Hasík" - návštěva hasičské zbrojnice - 1.3. hod.-
2.roč. a 3.-5. hod. - 6. roč.- pedagogický dozor TU, zodp. Šponerová
18.5. exkurze - Josefovské louky 3.C.
Sebeobrana - 8. roč. chlapci - info viz porada
21.5. po exkurze - Josefovské louky 2.B.
21.-25.5. po-pá Sběr papíru - zodp. Šponerová, Váňová
22.5. út fotografování žáků 1. + 2. stupeň
Dopravní soutěž Náchod 4.-6. roč.
23.5. st Klíčové kompetence 9.A.
24.5. čt finanční gramotnost - Workshop - 50,- kč 1.hod.9.A
2.hod. 9.B - pedagog. dozor - vyučující
Konzultační odpoledne - 15 - 17,00 hod.-
doporučujeme přizvat žáky
25.5. Sportovní den - běh ZŠ Josefov
29.5. út Odevzdat požadavky na nákup pomůcek a učebnic - zodp.
Rapáčová, Tomšů
30.5. st Klíčové kompetence 9.B.
do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
31.5. čt ukončení sběru papíru - zodp. Váňová, Hamáčková
ukončení práce IŽ a kroužků viz. porada
 
Výhled na červen 2018
1.6. 9. roč. představuje Velkou Boženu
5.-8.6. út-pá cyklokurz - 8. roč.
4.-8. po-pá 9. roč. AJ - kurz
20.+21.6 st-čt Akademie ZŠ, 22.6. - Sportovní den

V pátek 27.4. 2018,

v pondělí 30.4. 2018

a v pondělí 7.5. 2018

budou na naší škole ředitelská volna.

dopravni hristeDopravní hřiště v Náchodě se stalo cílem bezpečnostně dopravního dne žáků čtvrtých ročníků . Vybaveni dobrou náladou, odhodláním se něčemu naučit a v některých případech i malými obavami, zda to všechno zvládnou, se všichni čtvrťáci vrhli do práce. V učebně dopravního hřiště byly děti poučeny o bezpečném chování v dopravním provozu, správnou výbavou kola i bezpečnostními prvky na oblečení chodců. Malí cyklisté si zopakovali dopravní značky a ukázali nemalé znalosti, které se již zvládli naučit.

Druhou polovinou programu byla jízda na kole po dopravním hřišti. Za bedlivého sledování obsluhou dopravního hřiště děti bravurně zvládaly křižovatky, kruhové objezdy, železniční přejezd i dodržování dopravních předpisů.

Znalosti dopravních předpisů si naši cyklisté ověřili v závěrečném testu, který zjistil, zda si žáci zaslouží získat malý řidičský průkaz cyklisty.

Dopoledne uteklo jako voda a zpět jsme se vraceli bohatší o spoustu zážitků a poznatků z našich jízd, i mnoha zapeklitých dopravních situací.

Teď už nezbývá než nezapomínat na bezpečnost a užívat si krásné slunné dny v sedle jízdního kola.

.

datum den popis
1.-2.3. čt-pá Jarní prázdniny
6.3. út Preventivní program "Hasík" 2. roč.- dle rozpisu
PPP Náchod,
Škola nanečisto + foto
7.3. st EU školení - jazyky
9.3. 7,15 hod -schůzka Akademie ve tř.4.B.-členové týmu +TU 9.roč.
Preventivní program "Hasík" 6. roč. - dle rozpisu
12.3. po 15,15 hod. pracovní porada
preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod. 8.B.
4.-6. hod. 8:A. pedagog. dozor TU
14.-28.3. Srovnávací prověrky 2.-9. roč. podrobnosti viz.porada
15.3. čt Preventivní program "Hasík" 2. roč. - dle rozpisu
Meziškolní basketbalový turnaj 6.+7. roč.
Jř. zpravodaj - Náprava řeči 1.stupeň - zodp. Diheneščiková
SEMIRAMIS - zodp. Nejmanová
16.3. Preventivní program Městské policie 2.hod. 9.A., 3. hod.9.B
19.-22.3. po-čt Sběr papíru - zodp. 1.st. Hamáčková, 2. st. Váňová
20.3. út Škola nanečisto + foto
21.3. st Preventivní program "Hasík" 6. roč. - dle rozpisu
preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod.7.C.
4.-6. hod.6.A. pedagog. dozor TU
Jř. klokan - atletická soutěž
22.3. čt Divadlo Jř. - "Naše písnička" dle rozpisu 10,00 hod. 50,- Kč
Třídní schůzky 15,30 hod. 1.st., 16,30 hod., 2.st.,17,15 hod.
Rada rodičů
23.3. Nahlásit termíny Školy v přírodě
Preventivní program Městské policie 2.hod. 8.B, 3. hod.8.A.
Andersenova noc - 1.st.-přespání žáků ve škole
26.3. po preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod. 7.A.
4.-6. hod. 7.B. pedagog. dozor TU
27.3. út odevzdat výkazy do 8,00 hod.
28.3. st preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod. 6B.
4.-6. hod. 6.C. pedagog. dozor TU
Velikonoční florbalový turnaj 6.-9. roč.
29.-30. čt-pá Velikonoční volno
Výhled na duben 2018
3.+4.4. út.-st zápis do 1. roč.
9.4. po pedagogická porada
12.4. čt Den učitelů
27.4. Ředitelské volno - ped prac.výjezdní školení
30.4. po Ředitelské volno
iskolaiskola

aktuality