csenderu

Velikonoční prázdniny
2019-04-03 09:22:08

Od čtvrtka 18.4. do pondělí 22.4. bude velikonoční volno. Do školy se jde až v úterý 23.4. Užijte si sváteční dny v klidu a pohodě.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

andelska trida1Máme třídu plnou andělů…. Ne snad, že by u nás nikdo neuměl zazlobit, ale naše třída se během prosince rozrostla o nejroztodivnější postavy andělů a andělek, které žáci vyrobili. Někteří vyráběli postavičky společně s rodiči, jiní s kamarádem, další úplně sami. Nejrůznější použité techniky, materiály, dětská fantazie a neobvyklé nápady ….to byla soutěž o nejkrásnějšího anděla vyrobeného dětmi ze třídy 4.A. Malí, velcí, tlustí, tencí, veselí i zamyšlení – takoví byli naši andílci.

Kdo by si myslel, že vyráběla hlavně děvčata, ten by se spletl. Chlapci se práce rozhodně nebáli, za což si právem odnesli první dvě vítězná místa a krásné ceny za ně. Oceněni drobným dárkem byli ale všichni, kdo se soutěže účastnili.

Děkuji všem, kteří se s chutí zapojili do vyrábění. Dětem děkuji za odhodlání, se kterým se do soutěže pustily, rodičům za trpělivost a čas, který v předvánočním čase andělům věnovali.

msmt

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.    

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravyzaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.cz

nidv

 

 

 

Adventní věnce

Přiblížil se adventní čas a v hodinách pracovních činností v osmém ročníku se dívky pustily do výroby adventních věnců a vánočních svícnů. Přinesly si potřebný materiál a podle vlastní inspirace začaly tvořit.

Většina dívek tvořila věnce a svícny poprvé. Práce jim šla pěkně od ruky a za chvíli jsme mohly shlédnout přehlídku krásných dekorací. Věříme, že jim vlastnoručně vyrobené adventní věnce zpříjemní doma předvánoční čas.

Věnce si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.

Mgr. Stanislava Prokešová

datum den popis
3.1. st Tříkrálová sbírka - město Jř
školení z projektu EU - mat.gramotnost
4.1. čt Tříkrálová sbírka - Malá Boženka
5.1. Tříkrálová sbírka - Velká Boženka
7.-12.1. ne-pá LVZ - 7.roč.
8.1. po 6.roč. Hvězdárna HK
převod ŠVP-INSPIS
9.-11.1. út-čt lyžování Radvanice 3.A.,B.
15.1. po pracovní porada 15,15 hod, Jř zpravodaj- LVZ, lyžování
16.-18.1. út-čt lyžování Radvanice 2.A.,B
22.1. po PPP- Náchod
23.1. út Škola nanečisto
29.1. po Planeta Země 8,15 hod. Divadlo Jř. 60,- Kč 4.-9.roč.
ped. dozor TU,
14,00 hod.pedagogická porada - odp. výuka zrušena
do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
31.1. st začátek plavecké výuky 1.-3. roč.
Výhled na únor 2018
1.2. čt předávání vysvědčení - podrobnosti viz.porada
2.2. pololetní prázdniny
12.2. po pracovní porada
26.2.-2.3. jarní prázdniny

Kam vyrazit s dětmi při volném sobotním odpoledni? Místní divadelní soubor Vrchlický nastudoval pohádku Princezna z moře, ve které jednu z rolí hrál žák naší školy Adam Veinfurter. Volba byla tedy velmi jednoduchá, vyrazili jsme do divadla. A udělali jsme moc dobře. Pohádka, ve které se to pohádkovými bytostmi jen hemžilo, byla opravdu moc hezká. Adam hrál Škeblíka a zvládl to na výbornou. Uplatnil i svůj pěvecký talent, protože v pohádce se hodně zpívalo. Moc gratuluji ke krásnému výkonu a děkujeme za příjemný zážitek. A kdo ví, třeba se budeme jednou pyšnit, že k nám do školy chodila slavná herecká či pěvecká hvězda:-). Jen tak dál, přejeme hodně dalších úspěchů!

 

 

 

 

 

 

datum den popis
2.12. so Advent Muzeum Jř 10,00 hod. program naší ZŠ
3.12. ne Advent - Vánoční trhy Jř 15,00 hod. program naší ZŠ
4.12. po Prac.porada 15,15 hod.
5.12. út 10,00 hod. 1.roč.exkurze Muzeum Jř -řemeslná vánoční
    výroba,
    zpívání v Josefově, Hamáčková, Rýdlová
7.12. čt Jř. zpravodaj - Vánoce na ZŠ - zodp. Holečková
    konzultační odpoledne 1.-3. roč. 15,00-17,00 hod.
    4.-9. roč. 15,30-17,30 hod.
8.12. florbal Hostinné
12.12. út florbal Dvůr Králové
    Škola nanečisto
13.12. st vystoupení žáků ZŠ Hospic Žireč
    10,00 hod. Vánoční vystoupení ZŠU - 1.st.+4.roč.
15.12. Vánoční besídka pro MŠ -zodp. Kunstová, Šponerová
    preventivní program SEMIRAMIS 6.C. 1.-3.hod.
    6.B. 4.-6. hod
    do 10,00 hod. ukončení čerpání peněz za sběr.akce
18.12. po historický program Vikingové - tělocvična 45,- Kč
    10,00 hod. - 5.+6.roč. + 7.A
    11,00 hod. - 7.B,7.C + 8.+9.roč.ped.dozor-vyučující
19.12. út PPP Náchod
20.12. st odevzdat výkazy do 8,00 hod.
    Vánoční turnaj 4.+5. roč.
21.12. čt basketbalový turnaj 6.-9. roč.- zodp. Stránská, Váňová
22.12. 1.+2. vyuč.hod. dle rozvrhu, 3.+4. TU ve třídách
    11,45 hod.- vánoční zpívání na schodech, inf.na poradě
    do 15,30 hod. doplněné všechny údaje do TK
23.12.-2.1   vánoční prázdniny,pedag.prac.- dovolená,samostudium
     
    Děkujeme Všem pracovníkům školy za dobrou práci v tomto
    roce a přejeme hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti
    v práci a osobním životě v roce 2018
     
    Výhled na leden 2018
3.1.2018 st nástup do ZŠ, EU školení - M gramotnost
3.-5.1.   Tříkrálová sbírka
7.-12.1.   LVZ
5.1.   pracovní porada
29.1.   pedagogická porada
31.1.   pololetní vysvědčení

Ve středu 8. listopadu se do florbalových bojů zapojilo i družstvo čtvrťáků a páťáků ve složení Jonáš Hofman, David Krištof, Adam Veinfurter, Eda Kadlec, Vojta Urlich, Matěj Petiška a Vojta Krejcar. Turnaj se konal v Náchodě a sešlo se celkem 7 družstev z okresu. Náš tým nestačil jen na suverénní náchodskou Komendu a při závěrečném vyrovnaném zápase podlehl ZŠ Krčín jen o 2 góly. Krásné 3. místo v okrese stojí za velkou gratulaci a velký dík za reprezentaci školy!

Žáci 6. tříd naší školy se v listopadu zúčastnili informatické soutěže Bobřík informatiky, což je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství ČR. Soutěží se v pěti věkových kategoriích. Úkoly jsou vybírány ze 4 oblastí – algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost.

Někteří žáci měli s řešením hodně problémů, ale to se jistě časem zlepší. Jiní podali pěkné výkony a k nim trochu podrobněji. Nejlepším řešitelem byl Ondra Freisleben, který získal 188 bodů, což je výborný výkon. Na druhém místě se umístil Stanislav Hruška se 166 body a třetí byla Rozálie Šedivcová se 164 body, což jsou také velmi pěkné bodové zisky.

datum den popis
1.11. st 9.roč. Úřad práce Náchod, zodp. Rücker
6.11. po odevzdat výsledky sběru papíru. zodp. Hamáčková
15,15 hod.schůzka k integrovaným žákům (zúčastní se
asistent, učitel PSPP + PI,TU+ uč. reedukace
zahájení inventrur
7.11. út 16,00 hod. schůzka pro vycházející žáky
8.11. st Soutěž zručnosti, exkurze SOU Jř.
florbal 8.+9. roč.
florbal 1.stupeň
Zdravá strava - projekt 3.C
9.11. čt florbal 8.+9. roč.
10.11. Meziškolní basketbalový turnaj, zodp. Staffová
kontrola všech ZTK u ZŘŠ do 12,00 hod.
13.11. po 15,15 hod. pracovní porada
florbal 6.+7. roč.
SEMIRAMIS-preventivní program 1.-3.hod. 6.A
4.-6. hod. 7.A.
14.-28.11. út-út předmětové komise viz. rozpis
14.11. út Škola nanečisto
15.11. st 14,00 hod. jazykové školení v rámci projektů z EU
16.11. čt ukončení sběru kaštanů, zodp. Hamáčková
17.11. Státní svátek - připomenout v hod. ORV,D,Vl.,ČaS
20.11. po SEMIRAMIS-preventivní program 1.-3. hod. 7.C
SEMIRAMIS-preventivní program 4.-6. hod. 7.B.
22.11. SEMIRAMIS-preventivní program 1.-3. hod. 8.A.
SEMIRAMIS-preventivní program 4.-6. hod. 8.B.
1. vyuč. hod. - ukázková hodina pro rodiče 1.roč.
14,30 hod. pedagogická porada
27.11. po ukončení inventur, odevzdání seznamů v kanc.školy
ukončení výběru peněz SRPDŠ - 250,- Kč/žák,+ kontrola
platby převodem na účet
28.11. út PPP Náchod zodp. Bohatá
Škona nanečisto
Jř. zpravodaj - Zdravá strava
Jř. zpravodaj - Volba povolání
29.11. st odevzdání výkazů do 8,00 hod.
30.11. čt Divadlo Jř. 1.roč.+ 2.A. "Hlídali jsme Ježíška" 10,00 hod.
40,- Kč
datum den popis
Výhled na prosinec 2017
4.12. po pracovní porada 15,15 hod.
7.12. čt konzultační odpoledne
vánoční vystoupení žáků naší ZŠ - 3.12.,4.12,13.12.,15.12.
18.12. po Historický program pro žáky- Vikingové
20.12. st Národní divadlo - Praha
21.12. čt Vánoční basketbal. Turnaj
iskolaiskola

aktuality