csenderu

Ředitelské volno 2019
2019-04-23 20:31:01

Ve dnech 2. a  3.5.2019 mají žáci ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

datum den popis
1.11. st 9.roč. Úřad práce Náchod, zodp. Rücker
6.11. po odevzdat výsledky sběru papíru. zodp. Hamáčková
15,15 hod.schůzka k integrovaným žákům (zúčastní se
asistent, učitel PSPP + PI,TU+ uč. reedukace
zahájení inventrur
7.11. út 16,00 hod. schůzka pro vycházející žáky
8.11. st Soutěž zručnosti, exkurze SOU Jř.
florbal 8.+9. roč.
florbal 1.stupeň
Zdravá strava - projekt 3.C
9.11. čt florbal 8.+9. roč.
10.11. Meziškolní basketbalový turnaj, zodp. Staffová
kontrola všech ZTK u ZŘŠ do 12,00 hod.
13.11. po 15,15 hod. pracovní porada
florbal 6.+7. roč.
SEMIRAMIS-preventivní program 1.-3.hod. 6.A
4.-6. hod. 7.A.
14.-28.11. út-út předmětové komise viz. rozpis
14.11. út Škola nanečisto
15.11. st 14,00 hod. jazykové školení v rámci projektů z EU
16.11. čt ukončení sběru kaštanů, zodp. Hamáčková
17.11. Státní svátek - připomenout v hod. ORV,D,Vl.,ČaS
20.11. po SEMIRAMIS-preventivní program 1.-3. hod. 7.C
SEMIRAMIS-preventivní program 4.-6. hod. 7.B.
22.11. SEMIRAMIS-preventivní program 1.-3. hod. 8.A.
SEMIRAMIS-preventivní program 4.-6. hod. 8.B.
1. vyuč. hod. - ukázková hodina pro rodiče 1.roč.
14,30 hod. pedagogická porada
27.11. po ukončení inventur, odevzdání seznamů v kanc.školy
ukončení výběru peněz SRPDŠ - 250,- Kč/žák,+ kontrola
platby převodem na účet
28.11. út PPP Náchod zodp. Bohatá
Škona nanečisto
Jř. zpravodaj - Zdravá strava
Jř. zpravodaj - Volba povolání
29.11. st odevzdání výkazů do 8,00 hod.
30.11. čt Divadlo Jř. 1.roč.+ 2.A. "Hlídali jsme Ježíška" 10,00 hod.
40,- Kč
datum den popis
Výhled na prosinec 2017
4.12. po pracovní porada 15,15 hod.
7.12. čt konzultační odpoledne
vánoční vystoupení žáků naší ZŠ - 3.12.,4.12,13.12.,15.12.
18.12. po Historický program pro žáky- Vikingové
20.12. st Národní divadlo - Praha
21.12. čt Vánoční basketbal. Turnaj

Obojživelníci a plazi v naší škole

Dne 23.10.2017 k nám přijeli vzácní hosté, kteří jsou dokonce chráněni zákonem. Dorazili v nenápadných přepravních boxech, ve kterých bylo hlavně listí a mechy. V učebně přírodopisu je paní lektorka umístila na řadu lavic. Pak jsme teprve postřehli, že se tam něco hýbe. Najednou mezi námi byli zástupci žab, čolků, mloků, ještěrek. Objevila se zmije i užovka. Ve vodě nás zaujal rak s velkými klepety a také se nám předvedly želvy. Jako specialitu nám paní Kozáková přivezla axolotla, který se u nás nevyskytuje. Všechny zástupce jsme si prohlédli, slyšeli jsme o nich zajímavosti. Dozvěděli jsme se i to, co máme dělat, když je potkáme ve volné přírodě. Ale hlavně jsme si je mohli vzít do ruky a pohladit si je. Pro mnohé z nás to bylo poprvé.

 

datum den popis
od 2.10. Po zahájení práce kroužků a IŽ, knihovnické minimum
proběhne inventarizace - viz.porada,
3.10. Út Pohár starosty - dopravní soutěž Náchod - 5. ročník
Škola nanečisto
Jř. divadlo 9. roč. - Povídky Malostranské 2.+3. vyuč.hod.
50,- Kč
4.10. St 14,30 hod.- školení - spolupráce pedagog. a asistentů
účast povinná - (i asistenti)
6.10. IVP plány - zodpovídá Brichová, Bohatá
Sebeobrana 8. roč. dívky, 1.-6. vyuč. hod. - viz rozpis
9.10. Po Pracovní porada 15,15 hod.
9.-12.10. kontrola notebooků- 1.+2. st. dle rozpisu
11.10. St tělocvična - Hudební pohádka 8,00 hod. 50,- Kč
16.-19.10. sběr papíru - zodpovídá Hamáčková, Váňová
17.10 Út Škola nanečisto
18.10. St Textilní muzeum Česká Skalice 2. roč.
19.10. Čt

Třídní schůzky

(1.-3.roč.) 15,30 hod.

(4.-9.roč.) 16,30 hod.

Rada rodičů 17,15 hod.
24.+25.10. Út,St Ochrana člověka za mimořádných událostí, zodp.Nejmanová
25.10. St odevzdat výkazy do 8.00 hod.
26.-27.10. Čt-Pá Podzimní prázdniny
30.10. Po Jř. divadlo 4. roč. - Ať žijí strašidla 3.+4. vyuč.hod.,40,-Kč
Jř. zpravodaj - Ochrana člověka - Nejmanová,
Textil.muzeum-Matějková
31.10. Út Škola nanečisto
Výhled na listopad 2017
7.11. Schůzka pro vycházející žáky - 16.00 hod.
13.11. Pracovní porada 15.15 hod.
17.11. Státní svátek
22.11. Pedagogická porada 14.30 hod.

Zaměstnanci školy

Volba zástupců z řad pedagogických pracovníků školy proběhla 9. 10. 2017

Voleb se zúčastnilo 28 pedagogických pracovníků z celkového počtu 33.

Výsledky voleb skupina pedagogických pracovníků

                                         A/N/Z 

Mgr. Ilona Skuhrová          27/0/1 hlasů

Mgr. Jitka Váňová             25/0/3 hlasů

Mgr. Renáta Šponerová     6/0/22 hlasů

Mgr. Taťána Slezáková      3/0/25 hlasů

Ve Školské radě ZŠ B. Němcové zastupovat pedagogické pracovníky bude

Mgr. Ilona Skuhrová,

Mgr. Jitka Váňová.

            Prvním náhradníkem je Mgr. Renáta Šponerová.

Volební komise:

Dana Hardubejová, Josef Hovorka, Dominik Haž

 

Zákonní zástupci žáků

Volba zástupců z řad zákonných zástupců proběhla 19. 10. 2017

Voleb se zúčastnilo 229 zákonných zástupců z počtu 528 žáků

Výsledky voleb skupina zákonných zástupců

1. Reichertová Jaroslava 139 hlasů

2. Petra Kyšková            122 hlasů

3. Najmanová Iva          121 hlasů

4. Reichertová Věra         75 hlasů

Ve Školské radě ZŠ B. Němcové zastupovat zákonné zástupce bude

Reichertová Jaroslava,

Kyšková Petra

             Prvním náhradníkem je Nejmanová Iva.

 

Volební komise:

Renata Šponerová, Taťána Slezáková, Alena Exnarová, Josef Hovorka

kastanyVe školním roce 2017/2018 budou probíhat následující sběrové soutěže:

Sběr kaštanů a žaludů
od 2.10. 2017 do "vyčerpání zásob" :)

Sběr papíru
16.-19.10. 2017
15.-18.1. 2018
14.-17.5. 2018

Sběr víček
od 2.10. 2017 po celý školní rok

Sběr pomerančové a citronové kůry
od 2.10. 2017 po celý školní rok

Vedení školy zve všechny rodiče na třídní schůzky ve čtvrtek 19. 10. 2O17 od 1530 do 1700 hodin.

Současně bude probíhat volba dvou nových členů do Školské rady. Zákonný zástupce obdrží volební lístek (za každého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce) - označenou, úplnou kandidátní listinu, na které zakroužkuje dvě jména (v případě označení více jmen bude hlas neplatný).

Volí se tajným hlasováním na I. a II. stupni školy. Činnost školské rady se řídí §167 a §168 školského zákona č.561/2004.

Výsledky voleb budou zveřejněny vyvěšením výsledků v hlavní budově školy v pondělí 23.10.2017.

Seznam kandidátů:

1. Reichertová Jaroslava
2. Petra Kyšková
3. Najmanová Iva
4. Reichertová Věra

datum den popis
4.9. po Zahájení školního roku 2017/2018
5.9. út 1.+2. vyuč.hod.TU, 3.-4. vyuč hod. dle rozvrhu,
5.9. od 13,00 hod.- školení matemat.gramotnost
6.9. st výuka dle rozvrhu
7.9. čt exkurze Muzeum Jř. Řemeslná škola - 9.roč.1.vyuč.hod.5,-Kč
7.9. schůzka pro rodiče 16,00hod. 4.,5.,6.roč.
12.9. schůzka pro rodiče 16,00hod. 1.roč.
14.9. čt Jičín - město pohádek - vystoupení kroužků ŠD
15.9. Jř. zpravodaj - Školička-zodp.Šponerová, Jičín-zodp.Holečková
15.9. odevzdat rozpisy odborných učeben-zodp.vedoucí učebny
11.-15.9. Pohádkový projektový týden
18.-22.9. stmelovací pobyt 6. roč.
18.-.20.9. zubní prevence žáků 1.st.
19.9. út Škola nanečisto
19.9. . školení 12,30 - 17,00 hod - plán pedagog. podpory
25.9. po focení 1.roč.
28.9. čt Státní svátek
29.9. Ředitelské volno
9.10. 15,15 hod. prac. porada
19.10. třídní schůzky, Rada rodičů
24.-25.10. Ochrana člověka za mimoř.okolností
26.27.10. Podzimní prázdniny

V úterý 3. 10. se v Náchodě na dopravním hřišti konala soutěž „Pohár starostů“, která je určena pro žáky, kteří absolvovali dopravní výchovu. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Zuzka Závodná, Péťa Reichertová, Adam Veinfurter a Jonáš Hofman. Počasí nám opravdu nepřálo, a tak za vytrvalého deště absolvovali všichni jízdu po dopravním hřišti, jízdu zručnosti a na chvilku se soutěžící ohřáli při psaní teoretických testů v učebně. Konkurence byla opravdu velká, soutěže se účastnilo celkem 20 škol. My jsme skončili na krásném 12. místě. Ještě jednou gratulujeme, děkujeme za skvělé výkony a za výbornou reprezentaci školy. Soutěž jsme si i přes nepřízeň počasí užili a hlavně ve zdraví přežili :-).

sedmaciJeště před třemi lety nepanovaly mezi třídami 5.A a 5.B právě nejpřátelštější vztahy. Vládla zde nenávist či nezdravá soutěživost mezi třídami.

Dnes, postupem času a s přibývajícím věkem i rozumem žáků, se budoucí osmáci přátelí, navštěvují, sdělují si své zážitky a dokonce vznikají první milostná vzplanutí. My, třídní učitelky, které se spolu přátelíme, jsme tomu velmi rády a doufáme, že dětem jejich kamarádství spolu vydrží. A zítra – hurá pro vysvědčení … a na shledanou v osmém ročníku!

Dana Hardubejová a Dagmar Mikulková, třídní učitelky

iskolaiskola

aktuality