csenderu

Ředitelské volno 2019
2019-04-23 20:31:01

Ve dnech 2. a  3.5.2019 mají žáci ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

datum

den

popislogo skoly small

1.6.2017

Čt

1.roč.Slavnost slabikáře

5.C. přespání ve škole

2.6.

4.+5.roč. Jř divadlo Akademie ZUŠ,ped dozor

5.6.

Po

testování klíč.kompetencí 9. B.

5.-9.6.

1.C Škola v přírodě

6.6.

Út

Škola nanečisto

7.6.

St

vyhlášení sběrových akcí, zodp. Sedláčková

7.6.

1.- 4. vyuč. hod.- 9. roč. představuje Velkou Boženu budoucím

žákům 4. a 5. tříd

7.6.

15.30 hod.seznámení rodičů i děti budoucích 4. a 5. ročníků

s budovou ZŠ

8.6.

Čt

testování klíč.kompetencí 9. A.

12.6.

Po

Pohár starosty 7.+8. roč.,1.-6. hod. ped. dozor TU

12.6.

projekt "Hasík" - návštěva požární zbrojnice 1.- 2. vyuč.hod.

1.ročníky, 3.- 5. vyuč. hod. 6.roč

12.6.

15.15 hod. pracovní porada

13.6.

Út

schůzka rodičů budoucích 1. tříd, zodp.Křížová,Rapáčová

14.6.

St

přírodovědná soutěž

14.6.

Jř zpravodaj, - cyklo - Staffová, Skuhrová, Slavnost slabikáře-Brichová

generální zkouška Akademie - 1.-4. vyuč.hod., od 5. hod. dle rozvhu

14.6.

odevzdat v kanc.seznam a peníze za objed.DVD z Akademie

9.roč.po 4. vyuč. hod.nástup do divadla, podrobnosti na prac.poradě

15.6.

Čt

Akademie ZŠ dopol. představení 2.-9. roč.od 9,00 hod.,zdarma

od 5. hod. dle rozvrhu

18,00 hod. večerní představení

16.6.

Velký sportovní den, zodp. Staffová. Váňová, Stránská

16.6.

odevzdat termíny Škola nanečisto 2017/2018

20.6.

Út

14,15 hod. školení z projektu -matematická gramotnost

21.6.

St

pasování budoucích prvňáčků

22.6.

Čt

výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky, 14,15 hod.pedagog.porada,

ukončení školní docházky k 22.6.2017, zapsat do TK

22.-23.6.

odevzdat vybrané peníze za fotografie

23.6.

vyhlášení literární soutěže Muzeum Jř. podrobnosti viz.porada

23.6.

poslední den výplat na odměny za sběrové akce, cestovních příkazů

a drob. nákupů

26.6.

Po

tisk vysvědčení zodp.Řehák,předání vysvědčení k podpisu TU

26.6.

odevzdání všech ukončených ZTK ZŘŠ osobně

do 15,30 hod. zkontrolovat TK

27.6.

Út

tisk TK zodp. Kopecký, tisk vysvědčení zodp.Řehák

27.6.

do 8,00 hod. odevzdat výkazy i za červenec

16,00 hod.- volejbal pro rodiče

28.6.

St

13,15 hod.závěrečná pedagogická porada

29.6.

Čt

Jř zpravodaj- Škola nanečisto, zodp. Šponerová

30.6.

Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017, předání vysvědčení

26.29.6.

1.-5.roč.=11,35 hod,6.roč=11,50 hod.,7.roč.=12,05 hod.

8.roč.=12,20, 9.roč.= 12,35 hod.

kontrola učebnic, 1.st. - Kubinová, 2.st. - Hardubejová

Všichni vyučující do 13,00 hod. na pracovišti

Ředitelství školy děkuje všem svým zaměstnancům

za práci v letošním školním roce a přeje hezké prázdniny

mcr allkampfV sobotu 13.5.2017 proběhlo 21. mistrovství České republiky v Allkampf Jitsu. Tentokráte šampionát hostilo město Most na severozápadě Čech. V několika různých kategoriích se jej zúčastnilo i pět žáků naší školy. Z Malé Boženky to byli Samuel Peterka (3.B), Vilém Syrovátko (2.A), Ladislav Kopecký (2.C) a Čeněk Resl (1.B), z Velké Boženy pak žáci 6.C – Johanna Peterková a Arnošt Kohl. I když se jim nepodařilo vybojovat žádnou medaili, rozhodně se mezi 160 zúčastněnými neztratili a svému klubu AKJ Jaroměř ostudu neudělali. Už samotná účast na mistrovství je krásným úspěchem.

Na fotografii stojí v zadní řadě 4. zprava Johanka, 3. zprava Arnošt, v přední řadě zprava klečí 1. Láďa, 2. Vilda a 4. Samík.

Datum konání: 4. - 5. 4. 2017 od 14 hodin do 17 hodin

Místo konání: budova 1. stupně „ Malá Boženka ‘‘, ulice Knappova

S sebou si zákonní zástupci přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte

Z rozhodnutí ředitele ZŠ bude přijato 75 žáků do 1. ročníku.


Na základě právních předpisů
* může být počet přijatých žáků snížen.

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 3 třídy, každá s maximálním počtem 25 žáků.


Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na ZŠ B. Němcové

1. Přednostně budou přijímáni žáci:


a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.
b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií :

a) sourozenec ve škole

b) losováním

Zápis se bude skládat z formální a neformální části

1. formální část – písemné vyplnění žádosti k přijetí nebo k odkladu vzdělávání na ZŠ (možnost stažení tiskopisu na www.zsbn.cz)

K žádosti o odklad je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (např. pediatra).

2. neformální část – pohádková cesta, která je ukončena motivačním rozhovorem pedagogického pracovníka s dítětem, orientačním posouzením školní připravenosti, dosažených znalostí a základních dovedností

* vyhláška č. 27/2016, §16 odst.9

datum den popis
1.5. Po Státní svátek
2.-12.5. Srovnávací testy 1.-9. roč.
2.5. Út Škola nanečisto
3.5. St Ukončena výuka plavání v Dobrušce
Dopravní hřiště 4.B. Náchod
Vystoupení Sboru a Sborečku - Velichovky-zodp.Hamáčková
5.5. 7,10 hod. schůzka úzského týmu Akademie - sborovna ZŠ
9. roč. - 1.+2.hod. ukázka programu na akademii
odevzdat osobně ZŘŠ zápis z předmětových komisí do12,00 hod.
8.5. Po Státní svátek
9.-12 Út-Pá 9. roč. kurz AJ s rodilým mluvčím
10.5. St Besídka ŠD pro maminky 15,00 hod. tělocvična Velké Boženy
11.5. Čt Městská policie 2. hod. 5.A., 3 hod. 5.B-pedag.dozor-vyučující
12.5. Dokončit přípravu k testování ČŠI
15.5. Po Městská policie 2. hod. 5.C., 3 hod. 8.B-pedag.dozor-vyučující
9.A. 1-4.vyuč.hod.-testování ČŠI-pedagog.dozor dle rozpisu
učebna PC
Jř. zpravodaj-vystoupení pro maminky+zpívání ve Velichovkách
15,15 hod. pracovní porada
16.5. Út 9.B. 1-4.vyuč.hod.-testování ČŠI-pedagog.dozor dle rozpisu
učebna PC
17.5. St 9,00 hod. kontrola BOZP-zodp.Hrycík, Šupík
Záchr. stanice v Jř - 4.B.
18.5. Čt Odevzdat výsledky srovnávacích testů osobně u ZŘŠ
19.5. Ředitelské volno
19.-20. Výjezdní školení na téma "INKLUZE"
23.5. Út Městská policie 2. hod. 9.A.., 3 hod. 9.B-pedag.dozor-vyučující
24.5. St Fotografování žáků v 7,10 hod. Velká Božena-všichni prac.
1.st.,2.st.
25.5. Čt Konzultační odpoledne 15,00-17,00 hod. doporučujeme
přizvat žáky
26.5. odevzdat podklady ke Škole v přírodě 2.B.
odevzdat podklady k cyklokurzu 8. roč.
ukončení sběru - zodp. Váňová
odevzdat požadavky na nákup pomůcek a učebnic-zodp.Hardubejová
29.5. Po Do 8,00 hod. odezdat výkazy práce a nepl. Práce
30.5. Út Ukončení práce IŽ a kroužků - viz porada
Jř. zpravodaj-pozvánka na Akademii- zod.Rýdlová
Výhled na červen 2017
30.5.-2.6. Cyklo - 8.roč.
7.6. St 9.roč.představuje ZŠ 3,+4, roč.
12.6. Po pracovní porada
14.-15.6. St,Čt Akademie
21.6. St Pasování prvňáčků
22.6. Čt Pedagogická porada
23.6. Velký sportovní den
datum den popis
Během února beseda se spisovatelkou - 1. st
3.2. Pololetní prázdniny
7.-.9.2. Út.- Čt Lyžování Radvanice 1.B., 2.C., 3.A.
13.2. Po Pracovní porada 15,15 hod.
13.2. 1.C. konzultační odpoledne
15.2. St začátek plavecké výuky v Dobrušce
15.2. St hudební pořad Cimbálová muzika 5.-6. roč. aula Gymnázium Jř, 11,00 hod, 50,- Kč, pedagogický dozor TU
20.-24.2. Po-Pá Jarní prázdniny
Výhled na březen 2017
13.3. Po Pracovní porada 15,15 hod.
27.-30.33 Po-Čt 2.A. Škola v přírodě
datum den popislogo skoly small
4.4.,5.4. út.,st zápis do 1. ročníků ZŠ 14-17,00 hod.zodp.Šponerová,
    Holečková
5.4. st. Pěvecká soutěž - Nová Paka
    preventivní program policie 6. roč.viz. rozpis
6.4. čt. preventivní program policie 6.+ 8. roč.viz. rozpis
7.4. pá. schůzka akademie 8,00 hod
    odevzdat termíny Školy v přírodě
    ukončení čtenářské gramotnosti
10.4. po. pedagogická rada 15,15 hod - účast povinná
    předat výsledky sběru papíru 2.st
    předat výsledky sběru papíru 1.st
    předat podklady na oborový den - zodp. Váňová
11.4. út. Škola nanečisto
12.4. st. 9.roč. přijímací řízení viz. rozpis
    Velikonoční florbal. turnaj
    Jř. zpravodaj -přespání ve škole
13.4 čt. Velikonoční prázdniny
14.,17.4 pá.,po. Velikonoční svátky
18.4. út. 5.roč. přijímací řízení viz. rozpis
    8.roč.-dívky sebeobrana - tělocvična 1.-6.hod., ped. dozor
    vyučující
18.-27.4. út.-čt. schůzky předmětových komicí dle rozpisu
19.4. st. 9.roč. přijímací řízení viz. rozpis
    projekt "Hasík" 1.hod. 6.A.,2. hod. 6.B.,3. hod. 6. C.
    ped.dozor vyučující
    ukončení plavecké výuky v Dobrušce 1,-3, roč.
    Oborový ekologický den 1.- 4. roč., zodp. Vágnerová
20.4. čt. 5.roč. přijímací řízení viz. rozpis
    15,00 hod mimořádná porada
21.4. pá. Den Země - úklid města 7.roč. ped. dozor TU
    Oborový ekologický den 5.-9. roč., zodp. Vágnerová
25.4. út. testování CONDI 8.roč.
26.4. st. výkazy do 8,00 hod.
27.4. čt. Den učitelů
    kontrola ZTK - osobně u ZŘŠ
28.4. pá. projekt "Hasík" 1.hod. 6.A.,2. hod. 6.B.,3. hod. 6. C.
    ped.dozor vyučující
    schůzka akademie 7,30 hod.úzký tým sborovna
    7.roč.- odevzdat rozdělení žáků 2. volit. jazyka viz.porada
    Jř. zpravodaj - Oborový den
    nahlásit závazné termíny školních výletů
     
    Výhled na květen 2017
1.,8.5.   Státní svátek
2.-5.5.   Srovnávací prověrky
3.5.   Velichovky - koncert sborů
10.5.   Besídka pro maminky ŠD
9.-12.5.   9.roč. kurz AJ
15.5.   15,15 hod. pracovní porada
15.+16.   9.roč. testování ČŠI
19.5.   Ředitelské volno pro žáky
19.+20.5.   Výjezdní školení - Pec pod Sněžkou
24.5.   Fotografování
30.5-2.6.   8.roč. cyklokurz

florbal qEtapa úspěšných florbalových klání ZŠ Boženy Němcové začala již na podzim 2016. Cestu k nejvyšší soutěži dívky zahájily 2.11. 2016 okresním finále v Polici nad Metují, kde od samého začátku potvrzovaly roli favoritek a jednoznačnými vítězstvími nad pěti týmy jiných škol a celkovým skóre 40:0 postoupily do krajského kola, konaného ve Dvoře Králové nad Labem. Tam se 30.11.2016 utkaly s vítězkami okresních kol.

Družstva soupeřů již měla lepší herní dovednosti a některé zápasy tedy byly vyrovnané, nicméně i tak se „Božeňačkám“ podařilo všech pět soupeřů úspěšně zdolat. Během pěti zápasů patnáctkrát skórovaly a pouze jednou jedinkrát se podařilo soupeřkám dostat míček do naší branky. Toto krajské kolo bylo pro dívky i pro mne plné velkého očekávání, jelikož minulý rok „Božena“ skončila na druhém místě a postup do dalšího kola nám utekl jen velmi těsně, o jednu branku. I tak jsme všichni brali druhé místo z krajského kola jako skvělý úspěch. Ten byl však letos překonán, když se družstvo ZŠ Boženy Němcové stalo nejlepším dívčím florbalovým týmem kraje.

Toto prvenství dovedlo dívky k dalšímu sportovnímu levelu, a to k účasti na kvalifikaci do republikového finále. To se konalo 26.1. 2017 v Liberci. Utkaly se zde vítězové Libereckého, Královéhradeckého a stříbrné družstvo Středočeského kraje. Do kvalifikace „Božeňačky“ zasáhly až druhým z celkově tří zápasů, kde se utkaly s družstvem Gymnázia a SOŠE Sedlčany, které již mělo připsanou jednu výhru. Do důležitého klání jsme vstoupily s promyšlenou taktikou a s velkým nasazením od první vteřiny a výsledkem bylo senzačních 5:0. Toto skóre s sebou přineslo i velkou naději na postup do celostátního finále, leč byl před námi ještě jeden soupeř, a sice ZŠ Smržovka. Toto družstvo si s sebou přivezlo spoustu dospělých fanoušků, kteří našim děvčatům zcela nesportovně narušili psychiku a tím dost znepříjemnili zápas od samého začátku. Utkání se tak začalo vyvíjet ve prospěch soupeřek a projevilo se inkasovanou brankou. Dívkám z „Boženy“ se z toho ale podařilo oklepat a navázat na svou předchozí hru. Díky skvělé práci brankářky Dády Maturové, která odrážela střelecký nápor soupeřek a za svá záda nepustila již žádný další míček, a vyrovnávací brance na 1:1 dovedly „Božeňačky“ zápas k remíze, která nám bohatě stačila na celkové prvenství a senzační postup do celorepublikového finále v Praze.

Děvčatům Kátě Svatoňové, Verče Kyškové, Báře Štefanové, Ivče Svrškové, Dádě Maturové, Julče Kaňkové, Die Hlavaté, Terce Prouzové, Sofče Špryňarové, Míše Svrškové a Terce Kyškové VELIKÁ GRATULACE !!! Zmínit je třeba i Domču Svobodovou a Valču Ulrychovou, které podpořily družstvo „Boženy“ v okresním kole.

V hlavním městě budou výše jmenované dívky 21. a 22. 3. 2017 reprezentovat ve velkém finále nejen svou školu ZŠ Boženy Němcové, ale i město Jaroměř a Královéhradecký kraj a v neposlední řadě většina děvčat i svůj sportovní oddíl TJ Sokol Jaroměř. K tomu jim popřejme hodně zdaru, štěstí a skvělých výkonů, dobrou kondici a zejména pohodovou a příjemnou atmosféru. Držíme pěsti a ať se daří !!!

Za ZŠ Boženy Němcové Jaroměř Michaela Staffová

img 20170126 113639

img 20170126 105456

 

 

 

 

 

datum den popis
1.3. St Divadelní předst.Staré pověsti české, 5.,6. roč.
6.3. Po Preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3.hod.6.B., ped.dozor
    dle rozpisu
7.3. Út Preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3.hod.6.A., ped.dozor
    Rýdlová
7.3.   Preventivní program "SEMIRAMIS" 4.-6.hod.6.C., ped.dozor
    Kopecký
7.3.   Školní kolo pěvecké soutěže
7.3.   "Škola nanečisto" + foto
9.3. Čt Seminář k zápisu do 1.roč. 14,00-16,00 hod. MÚ Jř
    Povinná účast pro vyuč. 1. st.
10.3. Basketbalový turnaj 6.+7. roč.
10.3.   Dějepisná beseda k roku 1944, 4. hod. 9.B., 5. hod. 9 .A.
    multimediální učebna, ped. dozor - vyučující
10.3.   Předat podklady ke škole v přírodě tř. 2.A.
13.-15.3. Po-St 2.A. Škola v přírodě Oucmanice - (Eko program)
13.3. Po Pracovní porada 15,15 hod.
14.3. Út Jř zpravodaj - pozvánka k zápisu, plavání
15.3. St Jř klokan
20.-24.3. Po-Pá Čtenářská gramotnost pro 1.stupeň
20.-24.3.   Čtenářská gramotnost pro 2. stupeň
21.3. Út "Škola nanečisto" + foto
22.-23.3. St-Čt Praha - florbal - celostátní soutěž
27.-30.3. Po-Čt Sběr papíru, info předá TU- 1.st.
27.-30.3.   Sběr papíru, info předá TU- 2.st.
27.3. Po 6.ročník beseda pro žáky - "Čas proměn" 10,00 hod.dívky
27.3.   6.ročník beseda pro žáky - "Čas proměn" 11,00 hod.chlapci
    info na poradě
29.3. St Jř zpravodaj - florbal Staffová,kroužek - Náprava řeči 1. st
    Diheneščiková
29.3.   Pracovní výkazy do 10,00 hod
30.3. Čt Třídní schůzky 1. st. 15,30hod, 2. st. 16,30 hod.
    Rada rodičů 17,15 hod.
31.3. Andersenova noc- přespání žáků ve škole
     
     
    Výhled duben 2017
4.- 5.4.   Zápis do 1. roč.
10.4.   Pedagogická porada
13.-17.4.   Velikonoční volno
20.4.   Mimořádná porada 15,00 hod.

teamgym

Před týdnem v neděli 15.1.2017 se v sokolovně na Královských Vinohradech v Praze konal závod - Malý TeamGym oblast západ, kde mezi sebou soutěžila družstva z celých Čech.

Stejně jako v Malé oblasti zde 6-12ti členná družstva závodila v akrobacii a na trampolíně. Z Jaroměře se závodu zúčastnila tři družstva v kategoriích 0, 1 a 3. V kategorii 2 pak jaroměřské gymnastky doplnily družstvo Police nad Metují. Ve všech kategoriích se jim podařilo obsadit první místa. Přebornicemi Malého teamgymu pro rok 2017 se tak staly i žákyně naší školy, obhájily tak loňský titul a opět získaly pohár přeborníka Československé Obce Sokolské.

kategorie 0 (rok nar. 2009 a mladší):
Jůlie Sychrovská z 1.B, Tamara Závodná a Adéla Pacáková z 2.B

kategorie 1 (rok nar. 2006 a mladší):
Jana Hepnarová ze 3.B, Kateřina Štveráková ze 3.A, Denisa Suchá ze 4.A, Adéla Kopecká z 5.C

kategorie 2 (rok nar. 2001 a mladší):
Karolína Štveráková ze 6.B

kategorie 3 (rok nar. 2000 a starší):
Vedula Petráčková a Eliška Duchoslavová z 9.B .

iskolaiskola

aktuality