csenderu

Ředitelské volno 2019
2019-04-23 20:31:01

Ve dnech 2. a  3.5.2019 mají žáci ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

logo skoly small

3.1.  nástup do školy
Út

4.1. Tříkrálová sbírka-1.stupeň

St

5.1. Tříkrálová sbírka-2.stupeň

Čt

4.-6. ČŠI – přírodovědná gramotnost

6.1. HK – divadlo Drak,2.roč.

9.1. pracovní porada 15,15 hod.

Po

10.1 Škola nanečisto

Út

16.-21. Lyžařský výcvikový kurz Janov n/N. 7.+8.roč.

24.1. Škola nanečisto

Út

26.1. pedagogická porada 14,30 hod.

Čt    florbal dívky-Liberec, zodp.Staffová, TK

30.1. pořad Planeta Země 8,15 hod. divadlo, 4.-9. roč. 60,- Kč

Po

31.1. 1.roč. slavnostní předání vysvědčení, 2.-9. roč. předání výpisu vysvědčení

Út

Výhled na únor 2017

3.2.   pololetní prázdniny
13.2.  pracovní porada
20.-24.2. jarní prázdniny


2.12.    - zkouška vánočního programu


3.12.    - Advent – muzeum Jř. 10hod. program naší ZŠ
So


5.12     - 3. roč. Advent – Veselý Kopec
Po


6.12.    - Škola nanečisto
Út


7.12.    - 4.roč. HK divadlo Drak
St         - 1.roč. Vánoční představení


8.12.    - historický program 30tiletá válka 5.+6.+7.A - 3.vyuč. hodina, 7.B.+ 8.+9. - 4. vyuč.hodina – tělocvična 35,- Kč
Čt         - konzultační odpoledne 1. a 2. st. 15-17 hod. doporučujeme přizvat žáky


10.12. - vánoční trhy u divadla v v JŘ v 11,00 hod, program naší ZŠ
So


14.12.    - vystoupení žáků Hospic Žireč
St


16.12.    - vánoční besídka pro MŠ


20.12.    - vánoční basketbalový turnaj 6.-9. roč.,     
Út          - Škola nanečisto


22.12. - 11,45 hod. vánoční zpívání na schodech
Čt    


23.12.-2.1.2017 – vánoční prázdninyVýhled – leden 2017

3.1. - nástup do ZŠ
4.-5.1. – Tříkrálová sbírka
9.1.    - pracovní porada
16.-20.1. – lyžařský výcvik
26.1.    - pedagogická porada

logo skoly small

skola logo


31.5.-3.6. - cyklokurz 8.roč.zodpovídá Staffová, TK
St.


2.6.    - Slavnost slabikáře 1.roč.zodp.TU, TK
Čt.


3.6.    - 13,15 hod.schůzka ŠVP - Brichová,Munzarová,Hardubejová,Paličková,Hovorka


6.6.    - pracovní porada - pozor změna času 1st. 14,30 hod.,1.+2.st.14,45 hod
Po


7.6.    - Škola nanečisto - zodp.Šponerová
Út


8.6.    - testování klíč.kompetencí 9.B.- zodp. TU, TK
St.


9.6.    - testování klíč.kompetencí 9.A.- zodp. TU, TK,vyhodnocení všech sběrových akcí-zodp.Váňová,
Čt      Sedláčková, 16,00 hod.schůzka rodičů budoucích 1. tříd (1.A,1.B.)


10.6.    - Josefov - historický program 9. roč.- zodp. Nejmanová, TK


14.6.    - schůzka rodičů budoucích 1. tříd 1.C., generální zkouška na Akademii - 1.-4. vyuč.hod.,od 5.hod.
Út          dle rozvrhu, 9. roč. po 4. vyuč. hod. nástup do divadla, zodp. TU, odpolední výuka ANO,TK
              1.st. - organizačně zodpovídá - Šponerová, Kunstová
               2.st. - organizačně zodpovídá – Slezáková


15.6.    - Jř. zpravodaj – cyklokurz, zodp. Staffová, odevzdat seznam a peníze za objednané DVD
St.      z Akademie zodp. TU

16.6.    - Akademie - dopol. představení začátek 9,00 hod., zdarma, od 5.hod. dle rozvrhu, pedagogický        
Čt     dozor TU, TK, pro účinkující žáky a 9. roč. odpolední výuka odpadá, v 18,00 hod. večerní představení


17.6.    - Pohár starosty 7.+8. roč.,zodp. Staffová, TK, odevzdat termíny Škola nanečisto
Pá          2016 - 2017,zodp. Šponerová


20.6.    - odevzdat vybrané peníze za fotografie
Po


22.6.    - pasování budoucích prvňáčků, zodp. Šponerová
St


23.6.    - výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky, 14,15 hod. pedagog. rada, ukončení školní docházky
Čt      k 23.6., zapsat do TK, zodp. TU


24.6.    - velký sportovní den, zodp. Staffová, Váňová, do 15,30 hod. zkontrolovat TK, zodp. TU,
Pá      poslední den výplat na odměny za sběrové akce, cestovních příkazů a drob.nákupů


27.6.    - tisk TK, zodp. Kopecký, předávání vysvědčení k podpisu, zodp. TU
Po


28.6.    - do 8,00 hod. odevzdat výkazy práce, 16,00 hod. volejbal pro rodiče, zodp. Kopecký
Út


29.6.    - předat-přeposlat podklady k výroční zprávě ŘŠ, Jř. zpravodaj – Škola nanečisto,    
St          zodp.Šponerová
      závěrečná pedagogická porada 13,00 hod.


30.6.    - slavnostní ukončení školního roku 2015-2016, předání vysvědčení
Čt
27.-30.6.- 1.-5. roč.= 11,35 hod.,6.roč.=11,50 hod., 7.roč.=12,05 hod., 8.roč.=12,20 hod., 9.roč.=12,35 hod.
       - kontrola učebnic, 1. st. - Kubinová, 2. st. – Hardubejová
      Všichni vyučující do 13,00 hod. na pracovišti
Ředitelství školy děkuje všem svým zaměstnancům za práci v letošním školním roce a přeje hezké prázdniny


budou vždy od 9.00 hod. 11.00 hod. v těchto termínech:

7.7. 2016 - čtvrtek

13.7. 2016 - středa

20.7. 2016 - středa

27.7. 2016 - středa

17.8. 2016 - středa

24.8 .2016 - středa

Vážení rodiče

letošní akademie naší ZŠ s podtitulem Vysílání televize „Božanova“ bude opět profesionálně natáčena firmou Natocime.cz . Je tedy možnost objednání dvd, které bude předáno na konci školního roku. Cena dvd je 200,-Kč .Peníze prosím uhraďte se závaznou přihláškou svému třídnímu učiteli. Děkujeme.

Jméno:……………………. Třída:…….


Máme zájem o dvd ANO x NE 

    

                                       Podpis rodičů………………………………………………….

hvezdarna1Minulý čtvrtek se žáci 5.C a 7.B společně vypravili nocovat na hvězdárnu v nedaleké Úpici. Čekaly nás přednášky o vesmíru, planetách, astronautech, zasoutěžili jsme si v populárním pořadu "Chcete být milionářem" a někteří se zúčastnili výtvarné soutěže "O nejhezčí planetu". V podvečer jsme si prohlédli "Bečvářovu kopuli", přístrojem v ní umístěným konal svá hvezdarna2průkopnická pozorování slavný československý astronom Antonín Bečvář. Také jsme hráli různé hry v areálu hvězdárny, nejoblíbenější byla hra "Král vysílá do boje", kterou děti překřtily na "Lamače rukou". Večer jsme si opekli buřty a pak už nás čekalo noční pozorování. Ve velké kopuli jsme dalekohledem pozorovali Jupiter a jeho měsíce, Mars, Saturn a část z nás viděla i detailně měsíc, než zmizel za mraky. Ráno jsme ještě pozorovali Slunce, zkoušeli jsme pomocí paprsku zapálit sirku a někteří i vytržený vlas spolužačky :) Také jsme si povídali o meteorologii a prohlédli si historické i současné meteorologické budky. Pak už jsme se vraceli domů. Páťáky jsme vysadili u školy a sedmáci pokračovali do Černožic na paintball. Rozdělili se do čtyř týmů a hráli proti sobě několik her, někteří byli překvapeni, jak zásahy bolí. Zpátky jsme se do Jaroměře měli vracet pěšky po cyklostezce. S politováním musím konstatovat, že z 19 dětí se mnou pěšky do cíle došlo jen deset, zbytek to vzdal a zavolal si rodiče, aby je odvezli. Cílem a smyslem školního výletu není ani hvězdárna ani paintball ani jiná atrakce, ale čas strávený se spolužáky a třídním učitelem. Závěrečná procházka k tomu patří také. Snad si to pro příště budeme pamatovat.

hvězdárna
hvězdárna hvězdárna
hvězdárna
hvězdárna hvězdárna
hvězdárna
hvězdárna hvězdárna

Každý rok se naše škola účastní zajímavé soutěže z přírodopisu s názvem Poznávání přírodnin. Zde se setkávají soutěží ze všech škol našeho okresu (základních škol i nižších ročníků gymnázií). Děti soutěží v pojmenovávání předložených exponátů z oblasti rostlinné a živočišné říše. Seznam požadovaných názvů je velice rozsáhlý, ale i tak naši žáci uspěli v silné konkurenci. V mladší kategorii obsadil Michal Macháček (7.B) nádherné 4. místo a postupuje do krajského kola v Hradci Králové. Pouze o jeden bod utekl postup do krajského kola Martinu Kleandrovi, který obsadil 6. místo z celkového počtu 30 soutěžících. Na 16. místě skončila Valerie Ulrychová (7.A). I to je pěkné umístění v takovéto soutěži a gratulujeme. Ve starší kategorii velmi dobře reprezentovaly naši školu Jana Kaňková (13. místo), Veronika Suchá (14. místo) a Tereza Reichertová (16. místo) v konkurenci 27 soutěžících. Ještě jednou všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme.

cyklokurzI v letošním roce vyjeli žáci 8. ročníku ZŠ Boženy Němcové na sportovně cyklistický kurz do kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové. Kurz se konal ve dnech 31.5. - 3.6.2016 a odjelo na něj 25 žáků a 3 instruktoři.

Počasí letos bylo přívětivé, na žádném z cyklovýletů nás nezastihl déšť ani silný vítr.

Kromě přejezdu na kolech z Jaroměře a zpět najeli žáci i další cyklokilometry výletem do Krňovic, do Holic, Třebechovic nebo na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem. Další náplní byla i cyklistická zručnost a ovládání kola, v čemž mezi sebou děti soutěžily. Vyzkoušely si i náročnější závodění, a to v duatlonu, který obnášel jízdu na kole necelých 6km následovanou během cca 1,2km. Klidnější forma soutěžení přišla na řadu poslední večer, a to při hře Člověče, nezlob se.

Děti nabyly nové zážitky a zkušenosti, veškeré plánované akce absolvovaly se zájmem, do soutěžení se pustily s vysokým nasazením, za což si vysloužily pochvalu.

Při zájmu žáků v příštích letech bude ZŠ Boženy Němcové cyklistický kurz opět organizovat.

Za ZŠ Boženy Němcové Michaela Staffová

Cyklistický kur...
Cyklistický kurz Cyklistický kurz
Cyklistický kur...
Cyklistický kurz Cyklistický kurz
Cyklistický kur...
Cyklistický kurz Cyklistický kurz

Každoročně probíhá na naší škole oborový den. Letos byl věnován ekologické výchově. Jako téma celého dne bylo zvoleno slovo „ Stromy“. Dne 13. 5. 2016 se žáci druhého stupně vydali s pracovním listem do terénu v okolí našeho města a zjišťovali zajímavosti o stromech a informace z ochrany životního prostředí. Část dne byla věnována seznámení se s významem zkratky FSC, kterou mohou nalézt na některých výrobcích. Devátý ročník připravil (s pomocí vyučujících přírodopisu) v parku stanoviště s úkoly, které měly zmapovat environmentální gramotnost a zručnost spolužáků z nižších ročníků. Osmé ročníky také navštívily jaroměřskou firmu ODES, která vyrábí drtiče odpadů. Zde velmi ochotně pan Friml provedl žáky provozem a výkladem jim přiblížil jejich činnost. Ve zbytku času se podařilo některým skupinkám vyrobit výzdobu z přírodního a recyklovaného materiálu. Za týden proběhl „Malý ekologický den“, který byl věnován žákům 1. stupně naší školy. Na ně čekala krátká procházka s pracovním listem v oblasti náměstí a přilehlého parku. Pracovali ve skupinkách a zjišťovali informace pro vyřešení tajenky. Pak v parku na ně čekaly úkoly, které plnili a získávali za ně bodové hodnocení za dohledu spolužáků z devátého ročníku. Jako práci ve třídě si mohli zvolit výrobu dekorace z přírodního materiálu nebo ekologické pexeso. Akce se setkala s kladným ohlasem žáků, kteří se těší na celkové vyhodnocení jejich práce.

iskolaiskola

aktuality